Новости

петак, 30. јануар 2015.

DeNobis 13

Из штампе изашао 13. број школског часописа DeNobis!

Intelligence

Овај чланак је по мало мало необичан, другачији него остали не само по томе што користи два писма - ћирилично и латинично и два језика - српски и енглески, већ и по томе што се користи из две позиције -
1. из позиције професора - ту су вам дати материјали за размишљање и анализу за наредне часове и
2. из позиције ученика - ваша професорка психологије је тренутно студент на једном "белосветском" курсу чији су полазници наставници широм света и који се због тога води на енглеском језику (EVO 2015). У склопу тога, овај блог бити приказан као пример рада са ученицима на поменутом курсу!
Због тога је и презентација на енглеском, па вам је то прилика да се окушате на два поља - психологије и енглеског језика. Таква ситуација ће вас чекати и на факултету јер ћете сигурно имати део факултетске литературе на страном, најчешће енглеском језику! Ипак, ову презентацију ћу превести током викенда на наш језик, па ћете је имати и у српској, ћириличној варијанти! У међувремену, погледајте ову енглеску варијанту и припремите се за наредни час који ће бити посвећен интелигенцији! Унутар презентације су и два кратка филма која треба да одгледате!


среда, 28. јануар 2015.

КОНФЛИКТИ У ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ


(У прилогу можете видети графички приказ неких тврдњи изабране из презентације предавања, по избору аутора овог текста)


У понедељак, 26. јануара, 100 матураната, природно математчког и друштвено језичког смера, у пратњи наставника социологије, Милице Миленовић и Зоране Матићевић, је присуствовало предавању доцента Владимира Џамића, на тему ''Конфликти у образовном процесу''. 


У питању је, сада већ традиционално гостовање на Универзитету Сингидунум. Показало се још једном да млади људи, јесу вема заинтересовани за ову тему и да одлично реагују на начин на који им је та тема, од стране предавача, представљена. Професор Џамић је овај пут приметио да се, у односу на резултате анкетирања претходних година, примећују извесни помаци у позитивном смислу и да се искрено нада да је то побољшање, барем једним делом и резултат досадашњег заједничког рада. резултато овогодишње анкете су објављени на школском сајту.

Зорана Матићевић                                                                                    

петак, 23. јануар 2015.

Конфликти у образовном процесу

Неколико година заредом матуранти наше гимназије присуствују интерактивном предавању др. Владимира Џамића, под називом ''Конфликти у образовном процесу'', на Универзитету Сингидунум. Наставник социологије, Зорана Матићевић, осмислила је, за ту прилику, упитник који се односи на споменуту проблематику а који треба да послужи као претприпрема, као увод у поменуто предавање. Наиме, од укупно 99 заинтересованих матураната који ће бити гости Сингидунума, њих 69 је одговарало на анкетна питања. Анализа тих одговора односно статистичка обрада показала је низ занимљивости;
 • 49% ученика јесте имала конфликт с неким од управитеља, наставника, стручних сарадника или помоћног шклског особља у досадашњем школовању
 • 68% ученика јесте имала конфликт с неким од ученика
 • ипак 70% ученика тврди да су конфликтне ситуације изузетак а њих 12% примећује да се у њиховом случају те ситуације ипак периодично понављају.
 • 59% ученика реагује конфликтно ретко а 32% веома ретко.
 • Најчешћи разлози за конфликтну реакцију су неправда и неваспитање односно непоштовање.
 • Најчешћи узрок конфликата с наставницима су очекивано;неправда учињена од стране наставника, неспоразум у комуникацији и неразумевањер наставника за потребе, проблеме и уопште положај ученика. Проценти показују да ученици показују већу објективност када су други ученици у питању.
 • Одговори показују и да, матуранти у 80% случајева верују да конфликт иницирају подједнако ученици и наставници.
 • Конфликтне ситуације најчешће избијају у  вези са необјективним и неправедним оцењивањим, критике постигнућа или понашања ученика током часа и сл.
 • Чак 62% испитаника тврди да конфликтне ситуације решава разговором о узроку, природи конфликта и путевима решавања проблема а 105 реши да промени своје понашање тако што ће се прилагодити очекивањима.
 • 365 испитаника сматра да би се број конфликтних ситуација смањио кад би се остварила учесталија и квалитетнија комуникација ученика и наставника као равноправних учесника у разговору а 29% сматра да је неопходно да се обезбеди узајамно поштовање и поверење
 • Већина сматра да је важно деловати симултано; и превентивно али и по избијању конфликта.
 • Занимљиво је да ученици сматрају да на број и учестаност конфликтних ситуација у највећој мери, дакле одлучујуће утичу индивидуални фактори као што су особине личности,мане и врлине, зрелост, нарав, интелигенција, материјално благостање и породична слога. На другом месту су друштвене околности а тек на трећем - организација школског живота. 
 • И на крају, информација која може да забрине;чак 42% ученика тврди да до сада, током школовања нису имали прилике да разговарају на ову тему.
Детаљну анализу анкете можете погледати  овде:
https://drive.google.com/file/d/0Bx4M7E3xJofPNFJMZ1l0Q3htbUE/view?usp=sharing

Зорана Матићевић

среда, 21. јануар 2015.

''НАУЧНА СТРАНА РЕЛИГИЈЕ'' – ОРТОГОНАЛНО У XV БЕОГРАДСКОЈ ГИМНАЗИЈИ


Уочи краја првог класификационог периода, пред сам почетак зимског распуста, тачније 22. 12.2014. године, имали смо прилику да, у библиотеци школе,  угостимо пар младих људи; Сару Стојковић, у својству предавача  и Стефана Симића, њеног колегу.
Иницијатива за сарадњу с групом Ортогонално, чији су чланови Сара и Стефан, је иначе потекла од Тамаре Каличанин, наше бивше ученице, и овом приликом јој се на томе захваљујемо.

ОРТОГОНАЛНО чини колекција предавања из различитих области науке и уметности, која се на волонтерској основи нуде средњим и основним школама. Предавања су конципирана тако да се могу одржати у оквиру једног часа, двочаса или двочасовне радионице, а покривају области које су недовољно заступљене у школском програму. Из каталога предавања путем њиховог вебсајта на постављен захтев и, након договора о термину, предавач долази у  школу. Пројекат се заснива на волонтерском раду и ентузијазму младих стручњака из различитих природних и друштвених наука и уметности, који су се окупили у оквиру Групе О. Група О је настала 2013. као платформа за дијалог и дискусију о образовању и инкубатор за независне иницијативе из области образовања.

Сара је уз малу помоћ свог колеге, пред групом од неких педесетак матураната и неколицине колега – наставника покушали да приближи проблематику тзв. ''Религиологије''.  Њено предавање носи  назив ''Научна страна религије'' .

Ово предавање, по њеној тврдњи,  има за циљ да представи религиологију - интердисциплинарну друштвену науку која се бави изучавањем светских религија користећи се методама и подацима историје, археологије, филологије, теорије и критике књижевности и других научних дисциплина.

Старозаветна прича о потопу и Нојевој барци са једне, и одломци Епа о Гилгамешу послужили су као пример за тачку сусрета између мита и стварности. На тај начин ово предавање има двоструку намену - да представи религиологију као научну дисциплину и приступе којима се она служи али и да пружи прилику ученицима да се и сами опробају у једном интердисциплинарном приступу наведеним текстовима и традицијама.

Религиологија као наука има корене старе неколико векова а у многим земљама коегзистира паралелно са теологијом (не делећи њен религијски карактер) као смер на универзитетима већ скоро један век. Иако се држи јасно секуларног приступа изучавању религијских традиција, не сматра се опозицијом теологије (чак су и многи водећи религиолози у прошлости а и у данашњости такође и теолози).

Након кратког увода у религиологију-науку, уследио је  активни део предавања, у оквиру ког   је ученицима  дат задатак -   анализа параграфа из горе наведених извора.

Сара Стојковић је  студент је на мастер студијама из религиологије  (Univerzitet Hajdelberg, Nemačka) и из педагогије (KU Luven, Belgija).

Оно што  се овим младим људима свакако може приписати јесте огроман ентузијазам, љубав и вера али и храброст да се чини и дела. Ово важи за  групу уопште, али и за Сару, којој је ово предавање у ствари, било дебитантно. Сара се, упркос тој чињеници, показала врло сналажљивом и талентованом за рад са ученицима. Чврсто верујемо да је предавање било довољно занимљиво и провокативно и да ће послужити као одличан увод у тематику која се иначе изучава на часовима социологије у другом класификационом периоду – у питању је део градива посвећен једној нарочитој, посебној социологији – социологији религије која се, између осталог бави и тим чувеним односом између научне и религијске свести.


Зорана Матићевић