Новости

недеља, 28. септембар 2014.

О синапси, неуротрансмитерима, подели мозга

Овај пост садржи неколико елемената - презентацију о врстама неуротрансмитерима, као и пар видео материјала који сликовито објашњавају како функционише синапса, каква је улога   неуротрансмитера који преносе информације са аксона пресинаптичког неурона до дендрита постсинаптичког неурона; какао можемо поделити мозак и шта са престимулацијом под утицајме технологије

Ево, најпре, презентације која објашњава суштину као и врсте неуротрансмитера:


Vrste neurotransmitera from Simonida Vukobrat

Следећа кратка анимација дочарава шта се са неуротрансмитерима дешава на месту споја две нервне ћелије:

Нешто дужа анимација даје нешто детаљнији опис функционисања синапсе:


 Одличан је и видео материјал о врстама неуротрансмитера. Драгоцен је због анализе неуролошког утицаја дрога на функционисање мозга:Подела мозга врло прегледно је дата у следећем видео-материјалуРазвој мозга у раном детињству и утицај токсичног стреса обрађен је у видеу који следи;  интересантно је поређење стварања синапси у раном периоду са интернетом – у смислу недостатка и вишка стимулације. Видео је покушај да се одговори на питање: Како технологија утиче на наш мозак  Материјала је доста, па се надамо да ће ревносни читаоци наћи много тога за учење и уживање у откривању нових информација; све у циљу стварања нових синапси..:)

Методе и технике у психиологији

Укратко о методама и техникама у психологији.


понедељак, 8. септембар 2014.

Предмет и гране психологије

Драги ученици,

поред материјала који имате у вашим школским уџбеницима, за прве лекције ће вам бити од користи и да погледате презентацију која се бави сличним питањима. Наћи ћете ту и нешто додатног материјала за размишљање и истраживање, што ће посебно значити онима који у таквом трагању за новим сазнањима уживају.

Обратите пажњу на линкове које презентација садржи. Они су означени бледонаранџастом бојом (што није најадекватнији избор, али је то сама презентација диктирала приликом линковања текста) а кликом на њих долазите до додатних садржаја. 

Очекујем ваше повратне информације, а ево и презентације: